Jdi na obsah Jdi na menu
 


GMT - 2. ročník: němčina 2019/20

26. 5. 2020

Akademický rok 2019/2020

Výsledek obrázku pro direkt neu

Informace pro mé studenty NĚMČINY (GMT)

(výuka v pondělí)

LETNÍ  SEMESTR

lekce 8-10

 1. hodina: 10. února 2020

Úvodní hodina

Seznámení s požadavky k zápočtu:

- vypracování všech úkolů, které zadám v hodinách - viz též postupně níže,

- minimálně 80% aktivní účast ve cvičeních.

- úspěšnost v písemném zápočtovém testu - více než 65%,

- podrobnější informace na jdete na stránkách Katedry jazyků.

 

Opakování 6.-7. lekce (předložky se 4. pádem, slovesa s odlučitelnými předponami, modální slovesa). Úvod do 8. lekce.

Předložky se 3. pádem - aus, bei, mit, nach von, zu, gegenüber.

DOMA:

1. Umět vyjmenovat předložky se 3. pádem a znát jejich význam (str. 94).

2. Naučit se první polovinu slovní zásoby k 8. lekci (str. 235) - test.

3. Písemně - cv. 196/1 + 95/I.

___________________________________________________________________________________________________

2. hodina: 17. února 2020

Předložky se 3.+4. pádem - učebnice str. 94, část II.

8. lekce - str. 90-93. Řadové číslovky + jejich skloňování.

Témata - Einkaufen - Kaufhaus (str. 92)

DOMA:

1. Text str. 86 - umět číst+překládat, připravte si "ústně" odpovědi na otázky pod textem.

2. Zopakujte si předložky se 3.+4. pádem a procvičujte např. ZDE.

3. Naučte se slovní zásobu k tématu na str. 92 (obchodní dům).

___________________________________________________________________________________________________

3. hodina: 24. února 2020

8. lekce - řadové číslovky - skloňování (podobně jako přídavná jména). Viz též str. 92/cv. 14 A,B,C

              der   die  das

1. pád     -e     -e     -e

2. pád     -en   -en   -en

3. pád     -en   -en   -en

4. pád     -en   -e   -e

 

DOMA:

1. Zopakujte si probraná cvičení - 3.+4. pád - str. 88-89.

2. Písemně - cv. 197/6,7,8,9.

 

___________________________________________________________________________________________________

4. hodina: 2. března 2020

8. lekce - dokončení. Úvod ke tvoření minulého času - PERFEKTUM.

DOMA:

1. Písemně - 199/10,11,15,16.

2. Dokončit chybějící cvičení na str. 95.

___________________________________________________________________________________________________

5. hodina: 9. března 2020

8. lekce opakování, pokračování v perfektu.

DOMA:

1. Písemně - 199/17.

2) Str. 98 - pročíst text + umět přeložit.

___________________________________________________________________________________________________

6. hodina: 16. března 2020

1. hodina, která neproběhla z důvodu epidemie

V rámci domácí přípravy:

1. Pročtěte si, jak se tvoří perfektum.

Jde o složený minulý čas. Vyjadřuje vztah minulého děje k současnosti, a proto se vyskytuje v otázkách a rozhovorech - setkáte se s ním častěji než s ostatními časy, a to u sloves slabých (lernen, fragen...) a silných (sprechen, lesen, fahren...).
Tvoří se pomocí pomocného slovesa v přítomném čase a příčestí minulého. Pomocným slovesem může být sloveso haben (mít) nebo sein (být). Ve většině případů se používá sloveso haben. Pomocné sloveso sein se používá u sloves, která vyjadřují pohyb nebo změnu stavu (fahren, kommen, gehen, werden). Příčestí minulé dáváme obvykle na konec věty.

Tvoření příčestí minulého:

Slabá slovesa: Vytvoří se pomocí předpony ge- a přípony -t nebo -et (u sloves končících na -t nebo -d)

  • machen (dělat) - gemacht
  • antworten (odpovídat) - geantwortet
  • baden (koupat se) gebadet
  Slovesa, která mají odlučitelnou předponu, vkládají ge- mezi předponu a kmen slovesa.
  • aufräumen (uklízet) - aufgeräumt
  Předpona ge- se nepřidává k slovesům:
  • s neodlučitelnou předponou: besuchen (navštívit) - besucht
  • se dvěma předponami: vorbereiten (připravit) - vorbereitet
  • končících na -ieren: fotografieren (studovat) - fotografiert
 1. Silná slovesa: Tvoří se pomocí předpony ge- a přípony -en. U některých sloves dochází ke změnám kmenových samohlásek.
  • fahren (jet) - gefahren / kommen (přijít) - gekommen / sehen (vidět) - gesehen
  • schreiben (psát) - geschrieben
  • trinken (pít) - getrunken

2. Zpracujte v učebnici cvičení na str. 99, naučte se slovní zásobu ze str. 100

3. Písemně vypracujte cv. 202-203/1,2,3,4

4. Vypracujte všichni v LMS test Předložky se 3.+4. pádem

Test vypracujte povinně minimálně na 90% - máte neomezený počet pokusů - termín - do neděle 22.3.

Zde bude viset od příštího týdne seznam studentů, kteří by si dovolili úkoly nesplnit Image result for rozzlobený

A dovolili si termín nesplnit Tomáš a Vojtěch!!!

Všechny ostatní chválím, především ty pilné, kteří úkol splnili ještě 17.3. (Alžběta, Tereza, Adriana, Dominika nebo Klára) ale i ty ostatní, kteří úkol splnili v termínu.štěstíTest

___________________________________________________________________________________________________

7. hodina: 23. března 2020

2. hodina, která bohužel neproběhla z důvodu epidemie

Bohužel ani dnes jste nemohli jít do školy, proto pokračuji v zadávání...

1. Procvičujte si perfektum na internetu - např. zde.

2. Seznamte se s on-line cvičeními k učebnici - ZDE. Vyzkoušejte si už 9. lekci.

3. V učebnici si pročtěte str. 100-102. Poslechněte si CD - cv. 13 a vyplňte tabulku (R=richtig, F=falsch).

4. Naučte se názvy pokojů a vyhodnoťte, zda jsou věty na str. 104 pod texte pravdivé.

5. V pracovní části zpracujte 203-205/5,6,7,9,10,11,12.

6. Jako důkaz Vaší práce mi zašlete oskenované strany 202-204 na můj pracovní e-mail. Termín - do 29.3.

Pokud nemůžete skenova, zašlete alespoň fotografie z telefonu - ale to berte jako nouzové řešení.

___________________________________________________________________________________________________

8. hodina: 30. března 2020

3. hodina, která bohužel opět neproběhla z důvodu epidemie

Musím Vás téměř všechny pochválit, protože většina z vás mi v termínech zasílá splněné úkoly, čehož si velmi vážím a věřím, že vás to alespoň trošku ještě v němčině posune. A samozřejmě to usnadní i cestu k zápočtu!

Doma tedy opět zpracujte další látku v učebnici:

1. Pokračujte s on-line cvičeními k učebnici - ZDE.

2. V učebnici dokončete 9. lekci = naučte se názvy pokojů v domě (str. 104) a přečtěte a přeložte si text pod obrázkem (str. 104). Pokuste se odpovědět na otázky pod textem, často je dávám do zápočtového nebo zkouškového testu.

3. Podle obrázku na str. 104 si promyslete odpovědi na cv 15 b, c.

4. Napište podle cvičení 16/105 krátké povídání o Vašem bydlení. Sepište celkem 10 vět (nemusí být pravdivé - nebudu zkoumat - pokud nechcete przradit, můžete psát o nějakém kamarádovi). Ve větách dodržujte slovosled!!! Tedy např.

Ich wohne in einem Einfamilienhaus in Ostrava.

Nebo - In Ostrava wohne ich in einem Einfamilienhaus. Tedy - na druhém místě MUSÍ být vždy určité sloveso a nezapomeňte VŽDY na podmět.

Toto povídání o Vašem domě a bytě (buďte kreativní) mi pošlete e-mailem písemně nejlépe přímo v těle dopisu nejpozději v úterý 7.4.

5. V prac. sešitě vyplňte cvičení 205-207/13, 16,17,18.

6. Na zelené straně 107 vypracujte cvičení I, II a III. Ke cvičením si přečtěte povídání na vedlejší straně - tedy I, II, II /106. Pokud si to nepřečtete důsledně, nebudete schopni např. I. cvičení vyplnit správně.

7. A ve zbylém čase si zopakujte  se Sonjou tvoření perfekta.

___________________________________________________________________________________________________

9. hodina: 6. dubna 2020

4. hodina, která bohužel opět neproběhla z důvodu epidemie

 

1. Zopakujte si slovní zásobu z 9. lekce - str. 236.

2. Pokračujte s on-line cvičeními k učebnici - ZDE.

___________________________________________________________________________________________________

10. hodina: 13. dubna 2020

5. hodina, která bohužel opět neproběhla z důvodu epidemie

10. lekce - str. 110 - pročtěte a přeložte si e-mail = cv. 1. Naučte se nová slova.

V gramatice si pročtěte, jak se časuje v minulém čase (préteritu) sloveso SEIN (=být) - str. 118 / I.

___________________________________________________________________________________________________

11. hodina: 20. dubna 2020

6. hodina, která bohužel opět neproběhla z důvodu epidemie

Doma tedy opět zpracujte další látku v učebnici:

1) Zopakujte si tvoření préterita od slovesa SEIN a nově od slovesa HABEN - viz str. 118. Písemně si zpracujte cv. I / 119.

2) Písemně zpracujte v pracovním sešitě cv. 22/209. Odpovědi na cv. 23 (vždy celou větou) na str. 209 sepište a jako reakci na můj e-mail mi je zašlete písemně - nejpozději ve středu 29.4.

3) Začněte se připravovat ke zkoušce. Otázky najdete ZDE. Připravte si k otázce č. 1 písemně 10 vět. Tuto přípravu mi taktéž zašlete e-mailem nejpozději ve středu 27.4.

___________________________________________________________________________________________________

12. hodina: 27. dubna 2020

7. hodina, která bohužel neproběhla z důvodu epidemie

Doma:

1) Zopakujte si tvoření prefekta, procvičujte v učebnici i na internetu.

2) V učebnici si pročtěte celou stranu 111, poslechněte si audionahrávky ke cvičením.

3) Připravte si zkouškovou otázku č. 2.

4) Zopakujte si časování v přítomném čase od následujících silných sloves. Od všech těchto sloves MUSÍTE umět vytvořit i tvar minulého času.

 

Seznam silných (a smíšených) sloves z učebnice Direkt neu - 1. díl

slovesa z 1. lekce - gehen.

2. lekce - lesen, kommen, bekommen, singen, sprechen, fahren, tragen.

3. lekce - 0

4. lekce - rufen, anrufen, helfen, finden, leihen, bleiben, sehen, fernsehen, stehen, verstehen + denken a verbringen.

5. lekce - nehmen, vergessen, wiegen, essen, trinken.

6. lekce - aufstehen, beginnen, steigen, einsteigen, empfehlen, schlafen, schreiben, verlassen, laufen.

7. lekce - gefallen, schwimmen + nennen.

8. lekce - heben, abheben, treffen.

9. lekce - liegen, sitzen, stehen, verbinden, abbiegen.

10. lekce - gewinnen, bieten, schaffen + werden, haben, sein.

Pokud některé sloveso nebudete umět vyčasovat - najděte si ho ZDE v seznamu. V tabulce sloves pak hledejte Indikativ Präsens+Perfekt.

___________________________________________________________________________________________________

13. hodina: 4. května 2020

1. hodina, která proběhla z důvodu epidemie on-line přes Discord

Dnes jsme měli první setkání výjimečně zkrácené online v prostředí Discord. Většina z Vás se do systému úspěšně přihlásila. Ti z Vás, kdo budou mít problém s přihlášením příští týden, si napíší spolužákům o pozvánku do Diskordu. V kritickém případě můžete napsat mi.

Doma:

1) V učebnici zpracujte str. 112-113 (budeme kontrolovat příští týden v online hodině).

2) V pracovní části vyplňte cvičení 1-6/210-211.

3) Připravte si cca 10 vět k otázkám 1-4. Otázky najdete ZDE.

4) Zopakujte si silná slovesa ze seznamu výše. Ta, která jste zapomněli, si připomeňte.

___________________________________________________________________________________________________

14. hodina: 12. května 2020

2. hodina, která proběhla z důvodu epidemie on-line přes Discord

úterý od 11:00

V on-line hodině jsme procvičovali tvoření perfekta silných a slabých sloves, v učebnici jsme prošli str. 112-113.

Doma:

1) Připravte si cca 10 vět k otázkám 1-6. Otázky najdete ZDE.

2) Písemně zpracujte všechna cvičení v učebnici na str. 119.

3) V pracovní části vyplňte cvičení 212-217 / 7, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 22.

___________________________________________________________________________________________________

15. hodina: 19. května 2020

3. hodina, která proběhne z důvodu epidemie on-line přes Discord

úterý od 11:00

Poslední hodina

1) Připravte si cca 10 vět k otázkám 1-6. Otázky najdete ZDE.

2) Připravte si dotazy k zápočtovému testu.

3) Připravte si všechny úkoly z minulých hodin ke kontrole a k Vašim dotazům - především z 12.5.

___________________________________________________________________________________________________

16. hodina: 26. května 2020

řádný termín pro vykonání zápočtu

úterý od 11:00

Zápočet proběhne online v systému LMS.

Zápočtový test bude pro Vás spuštěn 26.5. od 11:00, heslo k testu jsem Vám zaslal prostřednictvím e-mailu.

Hranice úspěšnosti - jako obvykle minimálně 65%. V tento den výuka nebude přes Discord probíhat, v případě dotazů se na mne obraťte prostřednictvím soukromého e-mailu. Pozor - pro získání zápočtu je nutné mít splněny všechny úkoly, které jsem vyžadoval zaslat prostřednictvím e-mailu nebo vykonat v systému LMS.

V případě nemoci, problémů s internetem nebo neúspěchu při zápočtu můžete využít náhradní termín.

 

TERMÍNY

Termín pro vykonání písemné části zkoušky

středa 27.5. od 11:00 

 

Opravný termín pro vykonání zápočtu

pátek 22.5. od 17:00 - zápočet za 2. semestr

úterý 26.5. od 11:00 - zápočet za 3. semestr

čtvrtek 27.5. od 12:00 - náhradní termín pro zápočet za 3. semestr

 

Termíny pro vykonání zkoušky

- volné termíny s přesným stanovením času najdete v systému EDISON, zde se ke zkoušce přihlaste

- zkouška bude probíhat online přes Discord, je nutné mít funkční mikrofon a kameru

středa 3.6. od 10:00

středa 10.6. od 10:00